Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg Sávai Rita Ágnes egyéni vállalkozó (székhely: 1075 Bp., Károly krt. 13-15. A. lph. 3/18., adószám: 66840721142., nyilvántartási száma: 39846482.) kizárólagos tulajdonában álló és a Paintingspirit Kft. által működtetett www.fessneki.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit – Tulajdonos és Működtető együttesen vagy külön-külön Szolgáltató -.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

2. Alapfogalmak

Üzemeltető: Paintingspirit Kft.
Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás az Eseményre
Ajándék vásárlás: Ajándéktárgy, voucher vásárlása a Weboldalon keresztül
Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
Szolgáltatás: Közösségi festészeti élmény, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása
Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető FessNeki közösségi festészeti program
Weboldal: www.fessneki.hu és annak minden microoldala
Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja az Eseményt

3. A FessNeki működése

A FessNeki közösségi festészeti élmény, melynek során Felhasználó a FessNeki instruktorának segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket a weboldal működtetője határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, festmény és elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja, helyszíne, instruktora és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a weboldal működtetője megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az az instruktor tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és az instruktor estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A weboldal működtetője mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

Időkeret: A weboldal működtetője törekszik arra, hogy időben induljon és három óra alatt megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat.

Végtermék: A weboldal működtetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található festmény.

A festmények, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a FessNeki számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a tulajdonos engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

4. Vásárlás

Jegyvásárlás, lemondás
Jegyvásárlást a Weboldalon az események, adott kép gombra kattintva lehet indítani.

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
Név
E-mail cím
Cím
Telefonszám

A Jegyvásárlás előre utalással, vagy a készpénz történik. A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót.

Lemondás: Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 24 órával jelezni kell a hello@fessneki.h email címen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt, és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 24 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 40 napban tartott valamely Eseményre érvényesítheti a jegyét egy alkalommal. Az előre kifizetett esemény díját nem áll módunkban visszafizetni. A 24 órán belül történő lemondás esetén, illetve ha nem történik  lemondás nem biztosítunk új helyet, illetve az előre befizetett díj nem jár vissza.

5. Ajándékvásárlás

A Weboldalon a közösségi festés szolgáltatás mellett ajándéktárgyak vásárlására is lehetőség van. Az ajándékutalványt, amennyiben Felhasználó erre igényt tart, szolgáltató postázza Felhasználónak. A többi ajándéktárgyat Felhasználó személyesen veheti át az Eseményen.

6. Promóciók

A Tulajdonosnak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból és/vagy az ajándéktárgyak árából. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatjuk.

7. Hírlevél

A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a FessNeki témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.

A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

8. Közösségi oldalak

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a FessNeki közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a FessNeki közösség része.

A FessNeki Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet FessNeki marketing célokra használhat. Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a róla készült felvételeket FessNeki felhasználja, úgy az Esemény helyszínén jelezze FessNeki instruktorának.

9. Képek megőrzése

A Szolgáltató a FessNeki Stúdióban hagyott képeket 7 munkanapig őrzi, de azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

10. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: hello@fessneki.hu