Aszf


Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg Paintingspirit Kft. (székhely: székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 15., cégjegyzékszám: Cg.01-09-209669 adószám: 25344448-2-42.,) (Felnőttképzők nyilvántartási száma: B/2021/000451) által kizárólagos működtetett www.fessneki.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

2. Alapfogalmak

Üzemeltető: Paintingspirit Kft. 
Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás az Eseményre
Ajándék vásárlás: Ajándéktárgy, voucher vásárlása a Weboldalon keresztül
Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
Szolgáltatás: Közösségi festészeti élmény, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása
Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető FessNeki közösségi festészeti program
Weboldal: www.fessneki.hu és annak minden microoldala
Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja az Eseményt

3. A FessNeki működése

A FessNeki közösségi festészeti élmény, melynek során Felhasználó a FessNeki instruktorának segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket a weboldal működtetője határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, festmény és elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja, helyszíne, instruktora és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a weboldal működtetője megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az az instruktor tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és az instruktor estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A weboldal működtetője mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

Időkeret: A weboldal működtetője törekszik arra, hogy időben induljon és három óra alatt megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat.

Végtermék: A weboldal működtetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található festmény.

4. Vásárlás

Jegyvásárlást a Weboldalon az események, adott kép gombra kattintva lehet indítani. A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak regisztrálnia kell, meg kell adnia a következő adatokat:

Név
E-mail cím
Cím
Telefonszám

A Jegyvásárlás a weboldalon bankkártyás fizetéssel, vagy a készpénz történik. A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót.

A Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával egyidejűleg, elfogadja a Felnőttképzési szerződést a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.)  és végrehajtási rendelete 11/2020. (II.7.) Korm. r. valamint annak módosításáról szóló 318/2020. (VII. 1.) Korm. r. és a 2020. évi CXLVIII. törvény módosítása alapján. 

5. Lemondás 

A Felhasználó az eseményt FessNeki weboldalon az egyéni profiljába bejelentkezve, legkésőbb az eseményt megelőző 72 óráig tudja módosítani vagy lemondani. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 72 órával nem mondja le az eseményt vagy nem csökkenti a jegyek számát a profiljában, úgy lemondási szándékát nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben nem történik lemondás illetve a jegyek száma nem kerül csökkentésre, nem biztosítunk új helyet, illetve az előre befizetett díj nem jár vissza. Az eseményt megelőző 72 órán kívül amennyiben a Felhasználó csökkenteni szeretné a jegyek mennyiségét, úgy azt a weboldalon a profiljában a mínusz ikonra kattintva tudja megtenni. Az előre kifizetett esemény esetén  a profiljához az Üzemeltető jóváírja a fennmaradó összeget, amely a következő hat hónap bármelyik eseményén felhasználható. Ez esetben a jelentkezés folyamatát elölről kell kezdeni, a kredit felhasználását a fizetési formák között lehet kiválasztani. Egyéb (Facebookon, e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. 

6. Ajándékvásárlás

A Weboldalon a közösségi festés szolgáltatás mellett ajándéktárgyak vásárlására is lehetőség van. Az ajándékutalvány, a weboldalon az ajándékok menüpontban vásárolható meg. Az evouchert a rendszer a fizetést követően elektronikus úton küldi meg a Felhasználónak, a voucher személyesen átvehető a FessNeki Stúdióban, előre egyeztetett időpontban. Az ajándékutalvány bármelyik általános eseményre felhasználható. 

7. Promóciók

A Tulajdonosnak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból és/vagy az ajándéktárgyak árából. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.

8. Hírlevél

A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a FessNeki témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Az adatkezelést a weboldal üzemeltető a az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli, részletes információkat lásd az Adatvédelmi tájékoztatóban. 

9. Közösségi oldalak

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a FessNeki közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a FessNeki közösség része.

A FessNeki Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet FessNeki marketing célokra használhat. Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a róla készült felvételeket FessNeki felhasználja, úgy az Esemény helyszínén jelezze FessNeki instruktorának.

10. Képek megőrzése

A Szolgáltató a FessNeki Stúdióban hagyott képeket 2 munkanapig őrzi, de azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

11. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: hello@fessneki.hu

Felnőttképzési szerződés

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.)  és végrehajtási rendelete 11/2020. (II.7.) Korm. r. valamint annak módosításáról szóló 318/2020. (VII. 1.) Korm. r. és a 2020. évi CXLVIII. törvény módosításaalapján

mely létrejött egyrészről a Paintingspirit Kft. (székhely: székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 15., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-209669 adószám: 25344448-2-42.,) (Felnőttképzők nyilvántartási száma: B/2021/000451), weblap: https://fessneki.hu/ képviseli: dr. Gosztonyi Júlia) mint képző intézmény (továbbiakban: Képző Intézmény), másrészről képzésben résztvevő (továbbiakban: Résztvevő)

 

Természetes személyazonosító adatai

 

 

    Családi és utóneve:

 

    Születési családi és utóneve:

 

    Születési helye:

 

    Születési ideje:

 

    Anyja születési családi és utóneve:

 

 Elektronikus levelezési címe:

 

 Lakcíme:

 

Telefonszáma (mobil):

 

 Legmagasabb iskolai végzettség (megfelelő szám ide):  …...

 1. végzettség nélkül       2.  általános iskolai végzettség       3.  Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)
 2. Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola)
 3. Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum)       6.  Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény)       7.  Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

A dőlt, vastag betűvel jelzett természetes személyazonosító adatokat, az elektronikus levelezési címet és a legmagasabb iskolai végzettséget Képző Intézménynek továbbítania kell az állami szerv által kezelt Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR). A lakcímet és a mobil telefonszámot a kapcsolattartás miatt tartjuk nyilván a GDPR szerint.

 

között az alábbi feltételekkel:

 

1. A szerződés tárgya: felnőttképzési jogviszonyban BEJELENTÉS alapján folyó képzés (de nem belső képzés és nem jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés, továbbiakban: képzés)

 

2.  A képzés megnevezése: Festő tanfolyam

A képzés óraszáma: alapképzés 3 óra

 

 1. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása: Résztvevőnek nincs előzetesen megszerzett beszámítható tudása, jelen szerződés a teljes képzésre vonatkozik.

 

4. A képzés év, hónap, nap szerinti

kezdési és befejezési időpontja: A www.fessneki.hu weboldalon történő bejelentkezés alapján.

 

 1. A képzés helyszínei és tananyagegységekre bontott ütemezése:

Helyszínek: 1075 Bp., Rumbach S. u. 15., 1025 Bp., Felsőzöldmáli út 5/a., 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 1-5.2. lph. II.em.

 1. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése: Tanúsítvány      Képző Intézmény által a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kiállított Tanúsítványt Résztvevő kérésére kell kiállítani,       elektronikus úton vagy papíralapon.
 2. A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:

    A Résztvevők tudásszintjét Képző Intézmény folyamatosan ellenőrzi a gyakorlatokon. Ezen túl elektronikus levélben, esetleg

     telefonon tájékozódik, hogyan tetszett az előadás vagy a gyakorlat, hogyan értékelik az oktatók szakmai- és pedagógiai

     teljesítményét, van-e a Résztvevőnek szakmai segítségre szüksége?

 

     Ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételei:

     Nem releváns, a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga nem kapcsolódik.

 

 8. A megengedett hiányzás mértéke:a képzési órák 50 %-a,

      A megengedett hiányzás túllépése eseténRésztvevőt érintő következmények: Képző Intézmény a szerződést azonnali       hatállyal felbonthatja és kizárja az esetleges, a képzéssel összefüggésben keletkezett károk megtérítését Résztvevő számára.

 

9. A képzési díj mértéke: Az események díja és a fizetés módja a www.fessneki.hu weboldalon került feltüntetésre.

 1. A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:

-   Finanszírozási forrás (projektazonosító): nem releváns

-   A támogatás összege: nem releváns

 

 1. A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltételei: nem releváns.

 

-    Résztvevő vállalja, hogy aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban, a megengedett hiányzást nem lépi túl.

-    Elfogadja a képzés ütemtervét, indokolatlan késések nélkül részt vesz a képzésen

-    Nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. (Résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.)

-    A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a tudomásszerzést követően 3 napon belül Képző Intézménynek írásban bejelenti.

-    A képzésről való kimaradás esetén a már befizetett képzési díjat Képző intézménynek nem áll módjában visszatéríteni, azonban lehetőséget biztosít a hátralévő időszak későbbi időpontban (a következő félévben) való bepótlására.

-    A Képző intézménytől vagy az oktatótól a gyakorlaton használatra átvett tárgyi eszközöket rendeltetésszerűen kell használnia, szándékos- vagy gondatlan károkozás, elvesztés vagy eltulajdonítás esetén a keletkezett kárt a Résztvevőnek meg kell fizetnie.

-     Be kell tartania a képzés rendjét, nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a képzés más résztvevőit, oktatóit zavarná, el kell fogadnia az oktatók illetve a Képző munkatársainak kéréseit, utasításait, különösen az élet- és balesetvédelmi előírásokat.

 

-    Képző Intézmény vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a képzést jó színvonalon lefolytatja.

-    A képzési csoport haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezéséről és annak esetleges módosulásáról Résztvevőt tájékoztatja.

-    A tanfolyam csak megfelelő számú Résztvevő jelentkezése esetén indul. Ha nem indul el a tanfolyam, a képzési díj befizetett előlege visszajár. 

-     A Képző intézmény fenntartja a jogot a tanfolyam oktatóinak személye-  illetve a tananyag  kisebb megváltoztatásához.

-    A Résztvevő igazolt hiányzása esetén lehetőséget ad az akkor tárgyalt anyag térítésmentes pótlására a következő félévben induló tanfolyamon.

 1. Résztvevő szerződésszegésének következményei: Amennyiben Résztvevő nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét,

      Képző Intézmény kizárhatja Résztvevőt a képzésből.

 

 1. Képző Intézmény szerződésszegésének következményei: Amennyiben bizonyítható módon Képző Intézmény mulasztása következtében a képzést nem kezdi el vagy a megkezdett képzést nem fejezi be, továbbá nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, Képző Intézményt a képzési díj azon kifizetett részére, amelyre képzési szolgáltatást már nem nyújtott, visszafizetési kötelezettség terheli.

 

 1.  Az Fktv. további előírásai a felnőttképzési jogviszonyra vonatkozóan:
 • A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
 • A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha

         a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,

         b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Képző Intézmény felszólítása ellenére sem teljesíti vagy

         c) a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

 

 1. Adatkezelés:

-    Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező.

-    A jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) szerint kezelheti.

-    A fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

-    Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.

-    Képző Intézmény felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett.

-    Képző Intézmény Résztvevő adatait a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezelni.

-    Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.

 

 1. Jelen szerződésből származó esetleges jogviták elkerülésére Résztvevő és Képző Intézmény megegyeznek abban, hogy a  felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között – békés úton – rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az illetékes bírósághoz fordulnak.

 

 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Fktv. és végrehajtási rendeleteiben, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések irányadóak.

 

Jelen szerződés kettő eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből egy Résztvevő, egy Képző Intézmény példánya.

 

 

Kelt: 2022 .  

 

 

 

 

                                                                                                                  ……………………………………………..……............

                                     Résztvevő                            Képző Intézmény képviseletében

                                                                                                                                 P.H.

Nyári gyermektáborra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Cégnév: Paintingspirit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 15/b. cégjegyzékszám: Cg.01-09-209669 adószám: 25344448-2-42., KSH szám: 25344448-8552-113-01.) Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Telefonszám: +3630 264 8942 E-mail: hello@fessneki.hu Honlap: www.fessneki.hu Postacím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 15/b.

Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

Az ÁSZF célja azoknak az általános feltételeknek a rögzítése, melyek részévé válnak a Szervező és a Szervező által működtetett Táborok résztvevői, illetve törvényes képviselőik között létrejött jogviszonyoknak.

Az ÁSZF tárgyi hatálya Szervezőnek a jelen ÁSZF alapján nyújtott táboroztatások, szervezésére és lebonyolítására terjed ki.

Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szervező, a Táborozó és a Táborozó törvényes képviselői.

Az ÁSZF és annak esetleges módosításai a Szervező honlapján (www.fessneki.hu) történő – a honlapra történő felhelyezés időpontját is tartalmazó – kihirdetéssel lépnek hatályba. A módosítások nem érintik a korábbi (módosítást megelőző) ÁSZF hatálya alatt megkötött ügyletek tartalmát.

A jelentkezés menete, szerződéskötés

A Szervező Paintingspirit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2023-as év nyári szünetében megszervezi a FessNeki Gyerektábort, melynek programjában részvételi lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő Táborozó számára.

A részvétel előfeltételei:

a Táborban legalább 6. életévüket betöltött és 13 évesnél nem idősebb, megfelelő egészségi állapotban lévő Táborozók vehetnek részt,

a táborozási díj maradéktalan befizetése

A Szervező és a Táborozó, illetve törvényes képviselői közötti jogviszony – Szerződés – a Szervező honlapján megtalálható jelentkezési lap kitöltésével, valamint a jelentkezésnek a Szervező részéről történő elfogadásával jön létre. A jelentkezési lap kitöltésével a Táborozó, illetve törvényes képviselője tanúsítja az ÁSZF megismerését és elfogadását. Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikusan igazolja vissza.

A felek jogai és kötelezettségei

Szervező köteles a Honlapján meghirdetett szolgáltatást teljesíteni.

Törvényes képviselő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szervező nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.

A Szervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;

Táborozó fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

Táborozó köteles követni a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, illetve Törvényes képviselője felelős.

A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Törvényes képviselője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Törvényes képviselők egyetemlegesen felelnek.

Az értékes tárgyak és a készpénz megőrzését Szervező nem vállalja.

Szervező jogosult a táborokon és a tanfolyamokon marketing célokra felhasználásra kerülő fotót és videó felvételt készíteni.

A Tábor hétfőtől-csütörtökig, az alábbi napirend szerint:

08:30 - 09:00 Táborozók érkezése

09:00 - 12:00 Délelőtti kézműves program

12:30 - 13.30 Ebéd

13.45 - 16.00 Délutáni angol program  

16.00 -16.15 Táborozók átadása a Törvényes képviselőknek

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa.

A fenti megjelölt érkezési időben a Törvényes képviselő a Táborozót a Tábor programjainak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor napi programjának befejezésekor, a fenti pontban megjelölt időben átveszi.

A Törvényes képviselő köteles legkésőbb 16:15 órakor elvinni a Táborozót a Táborból.

A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja magyar nyelven folyik.

A Táborozók felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy 10 fő Táborozóhoz 1 fő kísérőt biztosít.

A Törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi Törvényes képviselői egészségügyi nyilatkozattal, bizonyítja annak tényét, hogy a Táborozó a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van.

A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő Táborozók táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Törvényes képviselő előzetesen nem, vagy nem teljeskörűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.

Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Táborozó megbetegszik, a Törvényes képviselő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Táborozót annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Táborozónak a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Táborozó megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Törvényes képviselőt, aki köteles a Táborozót a Táborból elvinni.

Megkezdett turnus esetén a betegség miatt kimaradt napok pótlására a Szervező kizárólag pótdíjfizetés mellett biztosít lehetőséget, melynek díja 3.000 Ft / nap.

Amennyiben a Táborozó betegség miatt nem tudja megkezdeni a táborozást és ezt a Törvényes képviselő a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre pótdíj fizetése nélkül. Ebben az esetben a betegség tényéről a Törvényes képviselő orvosi igazolást köteles bemutatni.

A Szervező a Táborozó felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl: ruhaszakadás stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Táborozó az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó stb.)

A szolgáltatás díja, a fizetés menete

A Szolgáltatás díja a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett díj.

A Jelentkezési lap kitöltését követően Szervező e-mail útján megküldi Törvényes képviselő részére a visszaigazoló e-mailt.

A tábor díjának megfizetése, a jelentkezéssel egyidejűleg, bankkártyás fizetéssel törtnénik, a simple pay fizetési felületén. 

Lemondás, módosítás

A Szervező lehetőséget biztosít a Törvényes képviselő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondása, illetve módosítása az alábbiak szerint történhet:

Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 10 munkanappal lemondja a Táborozó részvételét, a Szervező a Tábor díjának 50%-át visszafizeti a Törvényes Képviselőnek.

Amennyiben a lemondási szándékot a Törvényes Képviselő fenti időpontnál később jelzi, a Szervezőt a Tábor teljes díja megilleti. Szervező jogosult ezen feltételektől méltányossági alapon eltérni.

Módosítási feltételek: az időpont módosítása a kiválasztott turnus kezdőnapját megelőző szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után a Szervező 5.000 Ft ügyintézési díjat jogosult felszámítani.

A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítést fogadnak el.

Panaszkezelés

Amennyiben a felhasználónak a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban panasza van, úgy azt postai levél útján Szervező 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 15/b.szám alatti székhelyére jelentheti be.

 Szervező a panaszt kivizsgálja és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a Panasztevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a Panasztevő megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a Szervezővel, ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták.

Záró rendelkezések

Szervező a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint végzi, mely honlapján a www.fessneki.hu menüpontból elérhető.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.