Aszf


Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg Paintingspirit Kft. (székhely: székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 15., cégjegyzékszám: Cg.01-09-209669 adószám: 25344448-2-42.,) által kizárólagos működtetett www.fessneki.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

2. Alapfogalmak

Üzemeltető: Paintingspirit Kft. 
Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás az Eseményre
Ajándék vásárlás: Ajándéktárgy, voucher vásárlása a Weboldalon keresztül
Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
Szolgáltatás: Közösségi festészeti élmény, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása
Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető FessNeki közösségi festészeti program
Weboldal: www.fessneki.hu és annak minden microoldala
Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja az Eseményt

3. A FessNeki működése

A FessNeki közösségi festészeti élmény, melynek során Felhasználó a FessNeki instruktorának segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket a weboldal működtetője határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, festmény és elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja, helyszíne, instruktora és felépítése változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a weboldal működtetője megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az az instruktor tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és az instruktor estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A weboldal működtetője mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

Időkeret: A weboldal működtetője törekszik arra, hogy időben induljon és három óra alatt megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat.

Végtermék: A weboldal működtetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található festmény.

4. Vásárlás

Jegyvásárlást a Weboldalon az események, adott kép gombra kattintva lehet indítani. A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak regisztrálnia kell, meg kell adnia a következő adatokat:

Név
E-mail cím
Cím
Telefonszám

A Jegyvásárlás a weboldalon bankkártyás fizetéssel, vagy a készpénz történik. A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót.

5. Lemondás 

A Felhasználó az eseményt FessNeki weboldalon az egyéni profiljába bejelentkezve, legkésőbb az eseményt megelőző 72 óráig tudja módosítani vagy lemondani. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 72 órával nem mondja le az eseményt vagy nem csökkenti a jegyek számát a profiljában, úgy lemondási szándékát nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben nem történik lemondás illetve a jegyek száma nem kerül csökkentésre, nem biztosítunk új helyet, illetve az előre befizetett díj nem jár vissza. Az eseményt megelőző 72 órán kívül amennyiben a Felhasználó csökkenteni szeretné a jegyek mennyiségét, úgy azt a weboldalon a profiljában a mínusz ikonra kattintva tudja megtenni. Az előre kifizetett esemény esetén  a profiljához az Üzemeltető jóváírja a fennmaradó összeget, amely a következő hat hónap bármelyik eseményén felhasználható. Ez esetben a jelentkezés folyamatát elölről kell kezdeni, a kredit felhasználását a fizetési formák között lehet kiválasztani. Amennyiben a COVID 19 járvány miatt hozott korlátozó rendelkezések miatt a Stúdióink bezárásra kerülnek, a már befizetett összegek, egy éven belül utalvány formájában újra felhasználhatóak. Pénzvisszafizetésre nincs lehetőség! Egyéb (Facebookon, e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. 

6. Ajándékvásárlás

A Weboldalon a közösségi festés szolgáltatás mellett ajándéktárgyak vásárlására is lehetőség van. Az ajándékutalvány, a weboldalon az ajándékok menüpontban vásárolható meg. Az evouchert a rendszer a fizetést követően elektronikus úton küldi meg a Felhasználónak, a voucher személyesen átvehető a FessNeki Stúdióban, előre egyeztetett időpontban. Az ajándékutalvány bármelyik általános eseményre felhasználható. 

7. Promóciók

A Tulajdonosnak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból és/vagy az ajándéktárgyak árából. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.

8. Hírlevél

A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a FessNeki témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Az adatkezelést a weboldal üzemeltető a az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli, részletes információkat lásd az Adatvédelmi tájékoztatóban. 

9. Közösségi oldalak

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a FessNeki közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a FessNeki közösség része.

A FessNeki Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet FessNeki marketing célokra használhat. Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a róla készült felvételeket FessNeki felhasználja, úgy az Esemény helyszínén jelezze FessNeki instruktorának.

10. Képek megőrzése

A Szolgáltató a FessNeki Stúdióban hagyott képeket 2 munkanapig őrzi, de azokért semmilyen felelősséget nem vállal.

11. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: hello@fessneki.hu